Seminarium AgnesPřijďte se podívat do naše prostředí a nahlédněte do programu.

Jsme nestátní mateřská školka určená dětem od 2 do 6/7 let.

V rámci hudebních hodin je důraz kladen na rytmiku, znakování, logopedii, hudební výchovu, dechová cvičení a LOGOPEDII. Pohyb a tanec, výtvarné činnosti, ale ani jiné aktivity dětem nechybí. Děti se poznávají formou pohybových her (pravo-levá orinetace), jógy (dech a rovnováha) a učí se pracovat s vlastním tělem (akrobacie).

Aktivity jsou kombinované tak, aby pochopily rytmus ročních období a v nich se učily barvy, čísla, písmenka, tématické básničky, říkanky, písničky, texty a vůbec svět kolem nás. (lidské tělo, geometrické tvary, dopravní značky, zvířata a mláďata, rozlišovat ovoce a zeleninu, zdravovědu, péči o sebe - hygiena...) Během výtvarných hodin se děti zdokonalují v jemné motorice (pracují na pracovních listech, modelují, stříhají, malují, kreslí, lepí, navlékají, uzlují..).

Navíc děti formou mírné art-terapie vedeme:
  • k posilování sebevědomí, a to formou uvědomování si vlastního já, vlastních potřeb, konfrontací s kolektivem, novými autoritami (teta, učitelka, lektor) - socializace, hygienickým návykům - samostatně i s asistencí (malé toalety, umyvadla) a přisunu nových informací formou her, nadšení a chutě "učit se".
  • k možnosti vyzkoušet si rozlišné druhy umění (hudební, pohybové, výtvarné...)

Největší naší chloubou je spokojenost našich malých návštěvníků, kteří k nám chodí za odměnu!

 
 
Český výbor pro UNICEF (www.unicef.cz) Seminarium - První hudebně dramatická školička s celodenní péčí pro děti již od 2 let věku.