Seminarium Agnes

Veškerý personál je pedagogicky vzdělán a disponuje zkušenostmi s výukou dětí v předškolních zařízeních. Při výběru je kladen důraz nejen na pedagogické schopnosti, ale PŘEDEVŠÍM NA osobnostní předpoklady – cit pro práci s dětmi, hudebně-dramatickou průpravu (znalost minimálně jednoho hudebního nástroje či jiné nástavby, hudební nauky a speciální metodiky při práci s dětmi předškolního věku).

Personál je dále podrobován zkušebnímu období, kdy je pozorována jeho přirozená komunikace s dětmi. Díky tomu nedochází k negativnímu působení, špatným reakcím a chybným postojům k situaci, neboť preferujeme pozitivní přístup. NEEXISTUJE MOŽNOST FYZICKÉHO TRESTU A TO ANI NA PŘÁNÍ RODIČŮ - DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Často pracujeme v jedné společné skupině. Na občasné aktivity či ve vybrané dny se sem tam rozdělíme na dvě skupiny (dle činnosti podle věku, schopností či dle kamarádů) tak, aby mohla být akce provedena s nejlepším efektem.

Na jednoho učitele připadá v aktivní čas maximálně 10 dětí (nejčastě však 7), neboť jedině tak lze zajistit individuální přístup k osobnosti každého dítěte a co nejlepší výsledky výuky. Dále je velký důraz kladen na interakci jednotlivce v kolektivu ostatních dětí tak, aby se cítily všechny děti dobře.

Seminarium Agnes
 
 
Český výbor pro UNICEF (www.unicef.cz) Seminarium - První hudebně dramatická školička s celodenní péčí pro děti již od 2 let věku.